XIX. Celoslovenská konferencia sestier
pracujúcich v neonatológii 
s medzinárodnou účasťou 

26. – 27. 10. 2023

Hotel Elizabeth, Trenčín

Stránky sa pripravujú.