Program

ŠTVRTOK  26. 10. 2023


 

7.30 – 16.00 Registrácia

9.00 – 9.30   Slávnostné otvorenie konferencie
                         Ocenenie pozvaných hostí

 

9.30 – 10.30 BLOK 1

Predsedníctvo: Fraňová L., Hrbáčiková N.

Presná hodnota bilirubínu do 2.minút – výsledky pilotnej štúdie
Krcho P., UNLP Košice

Dôsledky nesprávneho laktačného poradenstva a komunikácie počas hospitalizácie
Sýkorová M., Hanuliaková K., FNsP Žilina

Dôsledky nesprávneho laktačného poradenstva a komunikácie v teréne
Krpalová Mračková J., Lipirea s. r. o.

Podpora dojčenia po sekcii z pohľadu matky a dieťaťa
Galková M., Inštitút pre podporu dojčenia o.z.

Diskusia

10.30 – 11.00   Prestávka

 

11.00 – 12.30 BLOK 2

Predsedníctvo: Oríšková E., Olejníková N.

Péče o novorozence ve FN - Brno
Opálková P., Holubářová H., Zmeškalová S., NO FN Brno

Enterálna výživa predčasne narodených detí podľa odporúčania ESPGHAN z roku 2022
Chovancová D., UN Bratislava

Hrudná drenáž u novorodenca
Babišová K., Bachledová V., JRSN Nemocnica Poprad

Komunikácia ako nenahraditeľná súčasť práce na novorodeneckom oddelení
Patrášová M., NEOF FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

NAVA z pohľadu sestry
Vonderčíková A., JVSN FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Diskusia

12.30 – 13.00   Voľba členov SKSaPA

13.00 – 14.00   Obed

 

14.00 – 15.00 BLOK 3

Predsedníctvo: Chromčíková K., Cifríková R.

Dotyk očami a srdcom rodiča
Kaiserová Ľ., Kmetóny Gazdová V., Sestrienková J., Malíček o.z.

Ako sa v Afrike urobí aj s málom veľa
Ručková T., Malíček o.z.

Kontakt koža na kožu až po samoprisatie dieťaťa ako prvá a dôležitá forma komunikácie medzi matkou a dieťaťom
Mazúchová L., Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Štandardizovaný pacient – ako spôsob zlepšovania komunikačných zručností  vo vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek
Maskálová E., Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine

Diskusia

15.00 – 15.20 Prestávka

 

15.20 – 16.35 BLOK 4

Predsedníctvo: Migašová V., Nagy V.

JRSN Poprad – minulosť a súčastnosť
Pčolová J., Bachledová V., JRSN Nemocnica Poprad

Efektívna komunikácia o tehotenstve, pôrode, laktácií, dojčení a starostlivosti   o novorodenca ako súčasť predpôrodnej prípravy
Cifríková R., Urbanová E., JLF UK v Martine

Dominika a kufrík pre opustené dieťa
Ničíková D., Riečičiar V., Návrat o.z.

Umenie komunikovať – umenie liečiť
Karoľová Ľ., Nemocnica AGEL Košice - Šaca

Úloha profesionálnej laktačnej konzultantky v klinickej neonatologickej praxi
Šimová L., FN Trenčín

Diskusia

18.00 – 24.00 Večera s programom

  

PIATOK 27. 10. 2023


8.00 – 11.00 Registrácia

 

9.00 – 10.20 BLOK 1

Predsedníctvo: Kaiserová Ľ., Grambličková I.

Perinatálna strata, aspekty starostlivosti o rodinu
Kubíny L., Tanata o.z.

Prevencia vzniku posttraumatických symptómov u matiek detí, vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť
Klempová T., Gyn – pôr. klinika FN Trenčín

Komunikácia s rodičmi zomierajúceho novorodenca
Mackaľová V., Labudíková L., Mikitová T., Neonatologická klinika UN Martin

Tajomná reč tela bábätka
Cifríková R., JLF UK v Martine

Koniec pánvový na konci tehotnosti - koniec obáv z vonkajšieho obratu a koniec vaginálneho pôrodu?
Halásová D., Kaščák P., Gyn – pôr. klinika FN Trenčín

Diskusia

10.20 – 10.40 Prestávka

 

10.40 – 12.00 BLOK 2

Predsedníctvo: Fraňová L., Jurikovičová L.

Práca pôrodnej asistentky v Rakúsku a jej kompetencie pri starostlivosti o novorodenca
Godálová V., Landesklinikum Hainburg

Význam ošetrovateľskej starostlivosti u novorodenca na neinvazívnej ventilačnej podpore
Šubíková J., Sochuľáková M., Škrabalová M., Chromčíková K., Neonatologická klinika UN Martin

Komunikačný prostriedok tretieho tisícročia – mapa starostlivosti
Pisarčíková J., Nemocnica Poprad

Všetko čo dnes vieme o reči našich najmenších
Parobková I., Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin

Diskusia

12.00 – 12.30 Slávnostné ukončenie neonatologickej konferencie

12.30 Obed