XIX. Celoslovenská konferencia sestier
pracujúcich v neonatológii 
s medzinárodnou účasťou 

26. – 27. 10. 2023

Hotel Elizabeth, Trenčín

Hlavná téma konferencie:
Komunikácia – nenahraditeľná súčasť našej práce

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a všetci tí, ktorí sa s láskou staráte o tých najmenších pacientov…
Dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na neonatologickú konferenciu, ktorá sa bude konať v priestoroch hotela Elizabeth priamo pod Trenčianskym hradom. Hlavnou témou našej konferencie bude komunikácia, ktorá je nenahraditeľnou súčasťou našej práce.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.